CREDAI
BENGALURU
CREDAI Bengaluru Sub – Committees (2017-2019)
BBMP / ENVIRONMENT / BMRDA

Bhaskar T. Nagendrappa
Ravindra /
Kiran Reddy /
Koshy Varghese /
Vikram Prabhakar /
Raj Shekar / Nesara

GRIEVANCE

Neville Vaswani /
Shankar Sastri 

EDITORIAL

Errol Fernandes 

LABOUR

Suresh Hari
Narashimhan /
Rajendran /
Srinivasulu Reddy /
Suresh Bhatia

PR

Ashish Puravankara

BDA / RERA

Ashish Puravankara &
Suhail Rahman
Bavadeep Reddy /
Amar Mysore /
Abhishek Bhatewara

REALTY EXPO

Bimal Hegde /
Faisal Rizvi 

Pratik Mantri /
Zonu /
Bavadeep Reddy

LEARNING CHAIR EVENTS

Faisal Rizvi
Suhail Rahman /
G. Madhu Sudhan /
Anand DK /
Abhishek /
Sana Rizvi

FIRE DEPARTMENT

Ashish Puravankara
BSN Hari /
Anil Muthyala /
Dr. Manmohan Reddy

BWSSB / BESCOM

R Krishna

LEGAL

R. Nagaraj 
Raja Udayshankar /
Faisal Rizvi /
BSN Hari /
K. Sreenivasulu Reddy /
Satyanarayana Reddy /
Mohammed Farooq /
Ashwin Balasubramanian /
Amar Mysore /
Shams Tabrez /
Sesha Kannan Iyer

NEW MEMBERSHIP

N.S. Ramanj 

WEBSITE / COMMUNICATION

Zayd Noaman
Anjana Sastri /
Karan Shetty /
Mohammed Ali Vakil /
Sidharth Menda /
Arif Vakil

CSR

Suresh Hari
Kishore Jain /
Ravi Bhoopalam /
Ramanj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *